اطلاعات اسب - گودلیدی

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
گودلیدی / Good Lady
میکروچیپ
528003201105144
پاسپورت
528210002712838
نام فعلی اسب
گودلیدی / Good Lady
نام پدر
کرسپو وی دی ل / Crespo vdl
نام مادر
یونسولیدی / Unsulady
شناسه والدین
پ:421000360507 / م:01.04646
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1390/02/25 ~ 2011-5-15
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
علیرضا آزادی-احمدضمیری   (Alireza azadi ahmad zamiri)
موبایل مالک
0915***9383
استان نگهداری
خراسان رضوی
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: حسام

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
علیرضا آزادی
موبایل ثبت کننده:
0915***9383
تایید:
توضیحات
رده 110کشور هلند
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)