اطلاعات اسب - فیلز دکوی دام اس

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
فیلز دکوی دام اس / FILS DE QUIDAM-S
میکروچیپ
981100000379822
پاسپورت
BELW243800BWP
نام فعلی اسب
فیلز دکوی دام اس / FILS DE QUIDAM-S
نام پدر
کوییدام د رول / QUIDAM DE REVEL
نام مادر
چاریسما د اس جیم / CHARISMA DE SJEIM
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
بلژین وارم بلاد - Belgian Warmblood
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1384/11/04 ~ 2006-1-24
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
بلژیک
کشور تولید(کشش)
بلژیک
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
حمید نیکوپور   (HAMID NIKOPOUR)
موبایل مالک
0912***0662
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
حبیبی - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
عرفان نیکوپور
موبایل ثبت کننده:
0912***1720
تایید:
توضیحات
پرش در رده مسابقات D بزرگسالان
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)