اطلاعات اسب - آکوروس

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
آکو روس / ACCOROSS
میکروچیپ
985170002314199
پاسپورت
DE421000343506
نام فعلی اسب
آکوروس / ACCOROSS
نام پدر
آکودتو / ACODETTO
نام مادر
زیروس 2 / ZIERROSE
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
هلشتاین - Holsteiner
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1385/03/07 ~ 2006-5-28
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
حمید نیکوپور   (HAMID NIKOPOUR)
موبایل مالک
0912***0662
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
حبیبی - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
عرفان نیکوپور
موبایل ثبت کننده:
0912***1720
تایید:
توضیحات
پرش در رده مسابقات C1 بزرگسالان
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)