اطلاعات اسب - ایگل

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
ایگل / Eigle
میکروچیپ
364099600002867
پاسپورت
364099600002867
نام فعلی اسب
ایگل / Eigle
نام پدر
.. / ...
نام مادر
. / .
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
دوخون - Mixed
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1390/01/02 ~ 2011-3-22
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
یونس باقری   (Younes bagheri)
موبایل مالک
0912***4404
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
الغدیر - محل غیر رسمی: الغدیر

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
یونس باقری
موبایل ثبت کننده:
0912***4404
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)