اطلاعات اسب - میکی هیمه

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
میکی هیمه / Miki hime
میکروچیپ
985154000034012
پاسپورت
12034012
نام فعلی اسب
میکی هیمه / Miki hime
نام پدر
پدر / Pedar
نام مادر
مادر / Madar
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
ترکمن - Turkman
رنگ
نیله Gray
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1384/01/01 ~ 2005-3-21
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
جونکو تانیگوچی   (Junko taniguchi)
موبایل مالک
0938***3319
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
رخش صبا - محل غیر رسمی: رخش صبا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
جونکو تانیگوچی
موبایل ثبت کننده:
0938***3319
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)