اطلاعات اسب - ایزارلا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
ایزارلا / Ezarilla
میکروچیپ
528210002354639
پاسپورت
528008090173709
نام فعلی اسب
ایزارلا / Ezarilla
نام پدر
بالدوین بی / Baldwin B
نام مادر
پتیت پومس دی / Petit pommes D
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
قره کهر Dark Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1388/04/06 ~ 2009-6-27
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
محمد ابوالحسنی زاده   (Mohammad abolhassanizadeh)
موبایل مالک
0912***6407
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
آزمون - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمد ابوالحسنی زاده
موبایل ثبت کننده:
0912***6407
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)