اطلاعات اسب - الکساندر

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
الکساندر / ALEXANDER
میکروچیپ
528210000731624
پاسپورت
5280030510597
نام فعلی اسب
الکساندر / ALEXANDER
نام پدر
فالدو / FALDO
نام مادر
کلی / KELLY
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1384/04/05 ~ 2005-6-26
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
فرگل غیاثی   (FARGOL GHIASI)
موبایل مالک
0936***6844
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
الغدیر - محل غیر رسمی: الغدیر

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
شهرام غیاثی
موبایل ثبت کننده:
0921***1700
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)