اطلاعات اسب - اکاردی

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
اکاردی / ecardy
میکروچیپ
528003200908763
پاسپورت
528210002398831
نام فعلی اسب
اکاردی / ecardy
نام پدر
سیلور ستون / sliver stone
نام مادر
بورینا / borina
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
نیله Gray
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1388/03/23 ~ 2009-6-13
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
کورش اسماعیل تاجر   (kourosh esmail tajer )
موبایل مالک
0912***5905
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
آزمون - محل غیر رسمی: آزمون

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
کورش اسماعیل تاجر
موبایل ثبت کننده:
0912***5905
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)