اطلاعات اسب - تائو

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
تائو / TAO DU GOSSET
میکروچیپ
250259500001282
پاسپورت
25000107361325J
نام فعلی اسب
تائو / TAO DU GOSSET
نام پدر
بیوگریکو / BIOAGRICO OHIO
نام مادر
جده / JADE DEMONTMAIN
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
سلفرانس - Selle Français
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1386/03/06 ~ 2007-5-27
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
فرانسه
کشور تولید(کشش)
فرانسه
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
موسی زمان زاده دربان   (MOOSA ZAMANZADEHDARBAN)
موبایل مالک
0912***4794
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
بام - محل غیر رسمی: بام

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
موسی زمان زاده دربان
موبایل ثبت کننده:
0912***4794
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)