اطلاعات اسب - ویرانده

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
ویرانده / WIRANDE
میکروچیپ
528210000411211
پاسپورت
5280030312191
نام فعلی اسب
ویرانده / WIRANDE
نام پدر
هرالدیک / HERALDIK XX
نام مادر
المیرانده / ALMIRANDE
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1382/03/13 ~ 2003-6-3
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
موسی زمان زاده دربان   (MOOSA ZAMANZADEHDARBAN)
موبایل مالک
0912***4794
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
بام - محل غیر رسمی: بام

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
موسی زمان زاده دربان
موبایل ثبت کننده:
0912***4794
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)