اطلاعات اسب - شکلات

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
شکلات / Chocolate
میکروچیپ
276433331077707
پاسپورت
2764333310777078
نام فعلی اسب
شکلات / Chocolate
نام پدر
چاکابلو / Chacco-blue
نام مادر
گرند پلایسر / Grand plaisir
شناسه والدین
پ:DE327271025998 / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
اولندنبرگ - Oldenburg
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1386/01/08 ~ 2007-3-28
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
محمد رضا مرادی   (Mohammad reza moradi)
موبایل مالک
0912***2117
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
آریاسب - محل غیر رسمی: آریاسب

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمدرضا مرادی
موبایل ثبت کننده:
0912***2117
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)