اطلاعات اسب - له کانت

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
له کانت / Lecant
میکروچیپ
985154000033471
پاسپورت
DE421000192106
نام فعلی اسب
له کانت / Lecant
نام پدر
لاکانتوس / Lacantus
نام مادر
نیوبه / Niobe vi
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
هلشتاین - Holsteiner
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1385/01/30 ~ 2006-4-19
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
رضا نیکوپور   (Reza Nikoopour)
موبایل مالک
0912***5473
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: شبنم

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
رضا نیکوپور
موبایل ثبت کننده:
0912***5473
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)