اطلاعات اسب - كِلییر واندِر زِد

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
كِلییر واندِر زِد / CLEAR WONDER Z
میکروچیپ
528246001045767
پاسپورت
056015Z55822408
نام فعلی اسب
كِلییر واندِر زِد / CLEAR WONDER Z
نام پدر
كِلییر وِی / CLEAR WAY
نام مادر
آی مارا / IMARA
شناسه والدین
پ:210218396 / م:210208594
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
زد - Zangersheide
رنگ
نیله Gray
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1386/12/07 ~ 2008-2-26
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
عرفان نمدی   (Erfan Namadi)
موبایل مالک
0919***7353
استان نگهداری
همدان
باشگاه نگهداری
آفرینش - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
عرفان نمدی
موبایل ثبت کننده:
0919***7353
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)