اطلاعات اسب - دیوا زد

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
دیوا زد / Diva Z
میکروچیپ
528210002269393
پاسپورت
056015z55687409
نام فعلی اسب
دیوا زد / Diva Z
نام پدر
دیارادو / Diarado
نام مادر
کاسانرازد / Cassandraz
شناسه والدین
پ:0 / م:0
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
زد - Zangersheide
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1388/05/21 ~ 2009-8-12
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
بلژیک
کشور تولید(کشش)
بلژیک
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
بهزاد زرین قلم   (Zaringhalam )
موبایل مالک
0912***8543
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
زرین قلم
موبایل ثبت کننده:
0912***3980
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)