اطلاعات اسب - آکادیوس

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
آکادیوس / Akadiyos
میکروچیپ
985154000020240
پاسپورت
985154000020240
نام فعلی اسب
آکادیوس / AKADIYOS
نام پدر
آکادیو / Akadiyo
نام مادر
آرتا / Arta
شناسه والدین
پ:0 / م:0
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
هلشتاین - Holsteiner
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1391/07/17 ~ 2012-10-8
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
مونا حاجی علیان   (Mona hajialiyan)
موبایل مالک
0912***0590
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
ملت گراش - محل غیر رسمی: رخش صبا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
حورا حاجی علیان
موبایل ثبت کننده:
0919***2252
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)