اطلاعات اسب - زئوس

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
زئوس / Talebut Zeus K
میکروچیپ
528210000889072
پاسپورت
528008060256006
نام فعلی اسب
زئوس / Talebut Zeus K
نام پدر
تالوبت / Talubet
نام مادر
لای زئوس / Layzeus K
شناسه والدین
پ:0 / م:0
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
سلفرانس - Selle Français
رنگ
قره کهر Dark Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1385/03/10 ~ 2006-5-31
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
مصطفی دانشور   (Mostafa Daneshvar)
موبایل مالک
0912***4310
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
دراگون - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
مصطفی دانشور
موبایل ثبت کننده:
0912***4310
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)