درباره ما

پنل جاری

هیت اسب سواری

مانده اعتبار

45000 ریال

پشتیبانی

09121234567 - telegram

تاریخ

۱۳۹۵/۲/۲

نکات مهم:

اگر برای اولین بار است که به پنل سامانه جدید وارد میشوید. برای تنظیم محیط کاربری خود مراحل زیر را یکبار انجام دهید.

  • به قسمت پروفایل مراجعه کرده و اطلاعات شخصی خود را بررسی نمایید. در صورت نیاز به ویرایش اقدام کنید.
  • به قسمت رشته های ورزشی مراجعه کنید و اگر در رشته پرش با اسب فعالیت دارید آن را فعال کنید. بقیه رشته ها بعدا ارایه میشود نیست
  • به قسمت تنظیمات مراجعه کرده و اسب و باشگاه های مورد استفاده خود را در پروفایل خود ذخیره کنید. برای ثبت نام از این لیست انتخاب داده می شود