همه مسابقات استقامت

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهارمین رویداداستقامت استان تهران گرامیداشت دهه مبارک فجر / محل: باشگاه سوارکاری ذوالجناح(نزاجا)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده 20 کیلومتر پنج شنبه 1396/11/12 500,000 ریال 1396/11/10 - 16:00 لیست
رده 40 کیلومتر پنج شنبه 1396/11/12 500,000 ریال 1396/11/10 - 16:00 لیست
رده 60 کیلومتر پنج شنبه 1396/11/12 600,000 ریال 1396/11/10 - 16:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد سوم استقامت استان تهران / محل: پاکدشت - باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
مسافت 20 کیلومتر جمعه 1396/09/10 500,000 ریال 1396/09/08 - 15:00 لیست
مسافت 40 کیلومتر جمعه 1396/09/10 500,000 ریال 1396/09/08 - 15:00 لیست
مسافت 60 کیلومتر جمعه 1396/09/10 600,000 ریال 1396/09/08 - 15:00 لیست