همه مسابقات استقامت

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد سوم استقامت استان تهران / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
مسافت 20 کیلومتر جمعه 1396/09/10 500,000 ریال 1396/09/08 - 15:00 لیست
مسافت 40 کیلومتر جمعه 1396/09/10 500,000 ریال 1396/09/08 - 15:00 لیست
مسافت 60 کیلومتر جمعه 1396/09/10 600,000 ریال 1396/09/08 - 15:00 لیست