همه مسابقات استقامت

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداداستقامت استان تهران بمناسبت گرامیداشت روز ارتش / محل: باشگاه سوارکاری ذوالجناح(نزاجا)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده 20 کیلومتر جمعه 1397/02/07 500,000 ریال 1397/02/06 - 20:30 لیست
رده 40 کیلومتر جمعه 1397/02/07 500,000 ریال 1397/02/06 - 20:30 لیست
رده 60 کیلومتر جمعه 1397/02/07 600,000 ریال 1397/02/06 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد سوم استقامت استان تهران / محل: پاکدشت - باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
مسافت 20 کیلومتر جمعه 1396/09/10 500,000 ریال 1396/09/08 - 15:00 لیست
مسافت 40 کیلومتر جمعه 1396/09/10 500,000 ریال 1396/09/08 - 15:00 لیست
مسافت 60 کیلومتر جمعه 1396/09/10 600,000 ریال 1396/09/08 - 15:00 لیست