لیست سوارکاران ثبت نامی

سواری استقامت CEI1* (جام نقش جهان) اصفهان: مسافت 90 کیلومتر

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حسین گودرزی شهبال کرد نوروز آباد تهران حسین گودرزی تایید
2 محمد حسین خیاطی پور کیهان دماوند اهواز خوزستان خانم فاطمه کیوان پور تایید
3 عباس رمضانی مهر نهروان شاهین دانیال خوزستان مهدی کلیددار - سجاد سیستانی تایید
4 رحیم مرادی کارن کاسیت لرستان عظیم مرادی تایید
5 علی محمدی جمیل باشگاه اسب نجیب بوشهر علی محمدی تایید
6 محمد خلیل وادی کیان احد باشگاه اسب نجیب بوشهر احد درخشنده تایید
7 داود وفایی سالار پور هیرو کاسیت لرستان داود وفایی سالار پور تایید
8 احسان بیرانوند برنو کاسیت لرستان احسان بیرانوند تایید
9 زانیار قریشی ئاترو سهند کردستان زانیار قریشی تایید
10 ماهان حسنی گودرزی ربکا امین لرستان ماهان حسنی گودرزی تایید
11 علیرضا کیانی شهباز نوروز آباد لرستان علیرضا کیانی تایید
12 پریسا رحیمی هلیوس شاه سوار کردستان پریسا رحیمی تایید
13 محمد آقایی میراکل باشگاه سوارکاری یال گیلان نینا گلزار تایید
14 سعید صدیقی مورنانی لرد ایران زمین اصفهان مسعود محکم کار تایید
15 بارمان محمدی گرداب شریفی پردیسان اصفهان بابک برجیان تایید
16 مبین نمازی مارسا نوروز آباد لرستان مبین نمازی تایید
17 اصغر کرمی تکین کاسیت لرستان اصغر کرمی تایید
18 ریحانه بارانی مجیک وان شاهین کهگیلویه و بویراحمد ادیب صادقی تایید
19 عسل تازیکه ای هان باشگاه سوارکاری یال گیلان فواد زمانی تایید
20 وحید پورهاشمی توماج شاهین کهگیلویه و بویراحمد وحید پور هاشمی تایید
21 سینا حسنی گودرزی سهیل کردان لرستان ماهان حسنی تایید
22 مسعود محکم کار هورام ایران زمین اصفهان مسعود محکم کار تایید
23 فرشته علیپور قهرمان زمانی باشگاه سوارکاری یال گیلان فرشته علیپور تایید
24 ستار قلی بیگی شبح کردان کرمان علیرضا شریف تایید