آموزشاسامی قبول شدگان کلاس تئوری مربیگری دره سه - درجه دو

1397/07/01 | آموزش|آموزش

اطلاعات بیشتر »

نتایج آزمون جامع مربیگری جانبازان و افراد دچار معلولیت

1397/05/21 | آموزش|جانبازان و معلولین

اطلاعات بیشتر »

اعضا کمیته آموزش و استعدادیابی معرفی شدند

1397/05/16 | آموزش|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

جلسه کمیته آموزش و استعدادیابی برگزار شد

1397/05/03 | آموزش|آموزش

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه کمیته آموزشی

1397/04/25 | فارس|آموزش

اطلاعات بیشتر »

اعضا کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون سوارکاری مشخص شدند

1397/04/24 | آموزش|هئیت های استانی

اطلاعات بیشتر »

برگزاری آخرین تور آموزشی عمومی اسبدوانی در تهران

1397/04/17 | اسب دوانی|آموزش

اطلاعات بیشتر »

نتایج کلاس کلانتری پرش با اسب درجه سه اعلام شد

1397/04/13 | آموزش|پرش

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه آزمون مربیگری درجه 2

1397/04/04 | روابط عمومی|آموزش

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه دوره آموزش تئوری مربیگری درجه 3

1397/04/04 | آموزش|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 2 کمیته آموزش

1397/04/04 | آموزش|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 1 کمیته آموزش

1397/04/04 | آموزش|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

تغییر تاریخ برگزاری اخرين تور آموزشی عمومی اسبدوانی در تهران

1397/03/22 | آموزش|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

برگزاری کلاس کلانتری درجه سه پرش با اسب

1397/03/22 | آموزش|آموزش

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها