اسب دوانیپاسخ فدراسیون به استاندار محترم گلستان

1397/12/14 | هئیت های استانی|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

هموطنان عزیز و اصیل ترکمن خصوصاً مالکین ، مربیان و چابکسواران اسبدوانی

1397/12/14 | اسب دوانی|گلستان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه

1397/11/13 | هئیت های استانی|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

قابل توجه جامعه اسبدوانی کشور

1397/11/10 | هئیت های استانی|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه فدراسیون در خصوص مصوبات کمیته انضباطی مسابقات کورس

1397/09/26 | اسب دوانی|انضباطی و حقوقی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه رسمی فدراسیون جهانی اسبدوانی مبنی بر عضویت فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.

1397/08/01 | اسب دوانی|کمیته ها

اطلاعات بیشتر »

تبریک به مالکین و علاقمندان به اسب تروبرد

1397/08/01 | اسب دوانی|کمیته ها

به پیوست گزارش کمیته جهانی تبارنامه مبنی بر پذیرش و تأیید کتاب تبارنامه اسب تروبرد ایران جهت اطلاع عموم علاقمندان خصوصا پرورش دهندگان و مالکین محترم اسبهای تروبرد در دسترس قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر »

حضور نمایندگان ایران در مجمع فدراسیون جهانی سوارکاری

1397/07/10 | اسب دوانی|اسب دوانی

با دعوت رسمی رئیس فدراسیون جهانی سوارکاری از ایران نمایندگان فدراسیون در مجمع فدراسیون جهانی اسبدوانی حضور خواند یافت.

اطلاعات بیشتر »

اعضاء کمیته برگزاری مسابقات اسبدوانی استان گلستان مشخص شدند

1397/07/01 | هئیت های استانی|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

رییس و اعضا کمیته هندیکاپری مشخص شدند

1397/06/11 | اسب دوانی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه ثبت نام هفته سوم کورس تابستانه 97 تهران

1397/06/03 | اسب دوانی|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

نتایج هفته دوم مسابقات اسبدوانی تهران 2 شهریور 97

1397/06/03 | اسب دوانی|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه ثبت نام هفته دوم کورس تابستانه 97 تهران

1397/05/27 | اسب دوانی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

نتایج هفته قهرمانی مسابقات اسبدوانی بندر ترکمن

1397/05/26 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

هفته قهرمانی مسابقات کورس تابستانه97 شهرستان ترکمن

1397/05/23 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

قائم مقام معاونت اسبدوانی کشور معرفی شد

1397/05/21 | اسب دوانی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه ثبت نام مسابقات اسبدوانی تهران

1397/05/20 | اسب دوانی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

هشتمین هفته از مسابقات اسبدوانی فصل تابستانه بندر ترکمن برگزار می شود

1397/05/17 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم

1397/05/15 | اسب دوانی|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

هفته هفتم مسابقه اسبدوانی گلستان در راه است

1397/05/09 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها