جشنواره زیباییاطلاعیه دوره آموزشی اصول و مبانی اولیه داوری اسب ترکمن

1399/07/01 | آموزش|جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه کلاس آموزشی اصول و مبانی هندلری

1399/06/31 | آموزش|جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم دوره آموزشی کتاب آبی

1399/06/31 | آموزش|جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

محل برگزاری کلاس آموزشی کتاب آبی

1399/06/31 | جشنواره زیبایی|آموزش

اطلاعات بیشتر »

برنامه زمان بندی مسابقه زیبایی آیینی اسب ترکمن

1399/06/31 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 10 مسابقه زیبایی آیینی ترکمن استان تهران

1399/06/30 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 8 مسابقه زیبایی آیینی ترکمن استان تهران

1399/06/29 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم كميته زیبایی و جشنواره های فدراسيون سوارکاری ج.ا.ا

1399/06/29 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مسابقات ملی زیبایی آیینی اسب ترکمن رده اسب یموت

1399/06/26 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره ۵ مسابقه زیبایی آیینی ترکمن استان تهران

1399/06/26 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 6 مسابقه زیبایی آیینی ترکمن استان تهران

1399/06/26 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره ۳ مسابقه زیبایی آیینی ترکمن استان تهران

1399/06/23 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

گزارش جلسه كميته زیبایی و جشنواره های فدراسیون سوارکاری

1399/06/23 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم كميته زیبایی و جشنواره های فدراسيون سوارکاری نسبت به تكميل و ارسال مدارك

1399/06/22 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره ۲ کمیته زیبایی و جشنواره های فدراسیون سوارکاری

1399/06/19 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 1 مسابقه زیبایی قهرمانی کشور

1399/06/16 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

گزارش عملکرد مالی مسابقه جشنواره زیبایی اسب عرب

1399/06/04 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

نتایج مسابقه جشنواره زیبایی تهران کاپ

1399/06/04 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

نتایج مسابقه جشنواره زیبایی تهران کاپ

1399/06/01 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری مسابه زیبایی جام تهران کاپ

1399/06/01 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1399/07/01 -- بخشنامه دومین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره
1399/06/30 -- ️بخشنامه مسابقه اسب خالص ایرانی _جام همای
1399/06/19 -- پنجمين رویداد پرش با اسب هیأت استان تهران
1399/06/04 -- بخشنامه ششمین دوره جام صدران پیشرو اسب
1399/05/25 -- بخشنامه سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آزمون
1399/05/22 -- بخشنامه اولین رویداد پرش با اسب استان قزوین در سال ۱۳۹۹
1399/05/20 -- بخشنامه دومین دوره مسابقات آنلاین کشوری ورزشی اسب اصیل ایرانی
1399/05/19 -- بخشنامه مسابقه زیبایی آنلاین کلاس liberty ویژه اسبهای خالص ایرانی
1399/05/13 -- بخشنامه اردوی مجازی جهت مربیان و سوارکاران پارادرساژ
1399/05/11 -- بخشنامه اولین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره سال ۱۳۹۹
1399/04/25 -- بخشنامه سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آزمون
1399/03/26 -- بخشنامه مسابقه جام صدران پیشرو اسب
1399/02/10 -- اطلاعیه مهم میکروچیپ گذاری اسب توسط فدراسیون سوارکاری
1398/12/03 -- بخشنامه بیست و هشتمین مسابقه پرش با اسب استان اصقهان
1398/11/23 -- مسابقات قهرمانی پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
1398/11/19 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی اسب خالص ایرانی و مسابقه قهرمانی پونی
1398/11/08 -- بخشنامه چهل و سومين رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران
1398/11/06 -- بخشنامه بیستمین رویداد پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
1398/11/06 -- بخشنامه بیست و ششمین مسابقه پرش با اسب هیات استان اصفهان
1398/11/02 -- حراج بزرگ اسب های پرش


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها