گزارش های تصویریگزارش تصویری هفته پنجم مسابقات سراسری اسبدوانی بهاره استان یزد

1401/02/17 | گزارش های تصویری|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو

1401/02/17 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری روز اول از هفته بیستم مسابقات اسبدوانی گنبدکاووس

1401/01/04 | اسب دوانی|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

نتایج فینال مسابقه پرش با اسب جان دشت بهشت

1400/11/22 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری مسابقه جام دشت بهشت

1400/11/21 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از مسابقه پرش با اسب جام دشت بهشت

1400/11/18 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو

1400/11/09 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو

1400/11/07 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »

نتایج مسابقه جام صدران پیشرو اسب 6 بهمن 1400

1400/11/06 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از روز دوم مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو

1400/11/05 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران

1400/10/06 | گزارش های تصویری|تهران

اطلاعات بیشتر »

نتایج روز اول مسابقه پرش با اسب CSI2*

1400/09/10 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری روز دوم از هفته پنجم مسابقات کورس پاییزه شهرستان گنبدکاووس

1400/09/08 | اسب دوانی|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری روز دوم كلاس داوري درجه ٢ پرش با اسب، زنجان

1400/09/08 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری سی امین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب استان یزد - شهرستان اشکذر

1400/08/21 | گزارش های تصویری|جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از روز فینال مسابقه قهرمانی مالکین

1400/08/21 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری پانزدهمین دوره جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن ایران

1400/08/12 | جشنواره زیبایی|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری مسابقه قهرمانی کشور پرش با اسب بزرگسالان 1400

1400/08/07 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری مسابقه قهرمانی پرش با اسب بزرگسالان 1400

1400/08/06 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از مسابقه قهرمانی کشور بزرگسالان پرش با اسب 1400

1400/08/06 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1401/02/19 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب استان البرز
1401/01/30 -- بخشنامه سیزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب
1400/12/04 -- بخشنامه و برنامه مسابقات CEI* 110 km مورخ 11 الی 12 اسفند در استان اصفهان
1400/11/30 -- بخشنامه مسابقات سواری استقامت جام نقش جهان
1400/12/09 -- اولین دوره مسابقات پرش با اسب دانشجویان سراسر کشور
1400/11/27 -- بخشنامه جام صدران پیشرو اسب ١٢
1400/11/26 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر
1400/11/19 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر"
1400/11/10 -- بخشنامه اولین دوره تور پرش با اسب جام دشت بهشت
1400/10/28 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)
1400/10/18 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب) ۳ الی ۸ بهمن
1400/10/07 -- اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پونی سواران سال۱۴۰۰
1400/10/05 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰
1400/09/03 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰
1400/09/03 -- اولین رویداد سواری استقامت کشوری در سال۱۴۰۰ در استان کرمان
1400/08/29 -- بخشنامه مسابقه CSI
1400/08/20 -- بخشنامه اولین دوره مسابقه ارزیابی کشوری اسب های فریزین
1400/08/20 -- بخشنامه اردو و مسابقه قهرمانی کشور پارادرساژ
1400/08/19 -- بخشنامه مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره ۲۷و۲۸ آبانماه،استان فارس
1400/08/17 -- بخشنامه رویداد قهرمانی کشور درساژ۱۴۰۰ و کلینیک داوری درساژ


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها