معاونت فنیانتشار کتابچه اطلاعات مربوط به تولیدات مادیان های نسخه ۱ و ۲ کتاب تبارنامه تروبرد

1401/03/22 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

شرایط ثبت سیلمی و صدور مجوز کشش اسبهای نژاد فریزین درسال 2022

1401/03/10 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه ثبت اسب های کاسپین

1401/03/05 | معاونت فنی|گیلان

اطلاعات بیشتر »

فرم به روز رسانی شده «بررسی سلامت عمومی و شرایط فیزیکی اسب جهت ثبت بعنوان سیلمی»

1401/03/02 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژاد عرب

1401/03/01 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری معاونت فنی در استان خراسان رضوی

1401/02/28 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاع از لیست اسپرم های منجمد وارداتی

1401/02/28 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم ثبت اسب در معاونت فنی

1401/02/26 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای عرب

1401/02/20 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری در استان کرمانشاه

1401/02/12 | معاونت فنی|کرمانشاه

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه ثبت نهایی اسب و صدور مجوز شرکت در مسابقات

1401/02/11 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

لیست سلیمی ها و مادیانهای نژاد دوخون و تروبرد که مجاز به کشش نمیباشند

1401/02/11 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری در استان کرمان

1401/02/07 | معاونت فنی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای عرب

1401/02/07 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای کرد

1401/02/06 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

نشست ویژه محمد مهدی انتظام «رییس هیات گیلان» با خانم دکتر صادقی «معاونت فنی فدراسیون»

1401/01/24 | معاونت فنی|گیلان

اطلاعات بیشتر »

حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری در استان هرمزگان

1401/01/24 | معاونت فنی|هرمزگان

اطلاعات بیشتر »

قابل توجه نمایندگان محترم هیئت استانها و مالکین محترم

1401/01/21 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری در استان قم

1401/01/20 | معاونت فنی|قم

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژاد دوخون

1401/01/17 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1401/05/15 -- بخشنامه هفتمین مسابقه پرش بااسب تور قهرمانی ایران
1401/05/09 -- اولین مسابقه درساژ هیات سوارکاری استان تهران
1401/05/02 -- بخشنامه پرش با اسب هیات سوارکاری استان زنجان
1401/04/21 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام زنده یاد استاد اسماعیل نشاطی
1401/04/12 -- اولین مسابقه درساژ 1401
1401/03/18 -- اولین مسابقات کشوری سواری استقامت سال ۱۴۰۱ و فینال لیگ سواری استقامت سال ۱۴۰۰
1401/03/07 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام آزمون
1401/02/19 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب استان البرز
1401/01/30 -- بخشنامه سیزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب
1400/12/04 -- بخشنامه و برنامه مسابقات CEI* 110 km مورخ 11 الی 12 اسفند در استان اصفهان
1400/11/30 -- بخشنامه مسابقات سواری استقامت جام نقش جهان
1400/12/09 -- اولین دوره مسابقات پرش با اسب دانشجویان سراسر کشور
1400/11/27 -- بخشنامه جام صدران پیشرو اسب ١٢
1400/11/26 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر
1400/11/19 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر"
1400/11/10 -- بخشنامه اولین دوره تور پرش با اسب جام دشت بهشت
1400/10/28 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)
1400/10/18 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب) ۳ الی ۸ بهمن
1400/10/07 -- اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پونی سواران سال۱۴۰۰
1400/10/05 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها