معاونت فنیرييس هيات سواركاري استان فارس در حاشيه ميكروچيپ گذاري

1399/04/16 | فارس|معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه معاونت فنی درمورد میکروچیپ گذاری ورزشی در استان قم

1399/04/09 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه معاونت فنی در خصوص روشهای پرداخت هزینه های میکروچیپ گذاری و نمونه گیری فدراسیون سوارکاری

1399/04/07 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

صورتجلسه پانزدهمین مجمع سالیانه کمیته تبارنامه آسیا و اقیانوسیه

1399/04/03 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه تست ژنومیک معاونت فنی

1399/04/01 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

شروع فعالیت کارشناسان معاونت فنی فدراسیون سوارکاری در استان فارس، شهرستان اوز

1399/04/01 | معاونت فنی|فارس

اطلاعات بیشتر »

چاپ مقاله علمي با موضوع "مطالعه تنوع ژنتیکی و ردیابی منشا اسب عرب"

1399/03/31 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه میکروچیپ گذاری و نمونه گیری اسبهای دره شوری وکرد

1399/03/26 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه استفاده از اسپرم های منجمد وارداتی

1399/03/25 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری میکروچیپ گذاری اسبهای ورزشی در استان قزوین

1399/03/24 | قزوین|معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

میکروچیپ گذاری اسب های ورزشی در استان فارس از اول تیرماه

1399/03/20 | معاونت فنی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

فراخوان ثبت نام در سامانه معاونت فنی فدراسیون سوارکاری جهت میکروچیپ گذاری جدید سال 99

1399/02/23 | معاونت فنی|فارس

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه معاونت فنی در مورد میکروچیپ گذاری ورزشی اسب

1399/02/20 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری آغاز میکروچیپ گذاری در استان یزد

1399/02/20 | یزد|معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

لیست اعضاء اصلی و مسئول ثبت و جمع آوری تبارنامه اسب عرب در هر کشور در وبسایت رسمی واهو

1399/02/15 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه میکروچیپ گزاری ورزشی اسب های ورزشی و هویت سنجی ورزشی آن ها

1399/02/14 | معاونت فنی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

جديدترين نتايج دريافتي اسبهاي كرد

1399/02/14 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای ترکمن

1399/02/10 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه آموزش مجازی کلینیک 2 هنرهای رزمی سواره

1399/02/08 | معاونت فنی|آموزش

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه ثبت سیلمی و دریافت فرم کشش اسب های نژاد کرد

1399/02/07 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1399/03/26 -- بخشنامه مسابقه جام صدران پیشرو اسب
1399/02/10 -- اطلاعیه مهم میکروچیپ گذاری اسب توسط فدراسیون سوارکاری
1398/12/03 -- بخشنامه بیست و هشتمین مسابقه پرش با اسب استان اصقهان
1398/11/23 -- مسابقات قهرمانی پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
1398/11/19 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی اسب خالص ایرانی و مسابقه قهرمانی پونی
1398/11/08 -- بخشنامه چهل و سومين رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران
1398/11/06 -- بخشنامه بیستمین رویداد پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
1398/11/06 -- بخشنامه بیست و ششمین مسابقه پرش با اسب هیات استان اصفهان
1398/11/02 -- حراج بزرگ اسب های پرش
1398/11/01 -- بخشنامه سومین رویداد کشوری هنرهای رزمی سواره
1398/10/28 -- بخشنامه بیست و پنجمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان
1398/10/28 -- اصلاحیه بخشنامه سومين رویداد ملی سواری استقامت سال 98 (17و18 بهمن ماه 1398)خوزستان_ اهواز
1398/10/17 -- بخشنامه تور قهرمانی ایران
1398/10/14 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی درساژ
1398/10/07 -- اطلاعیه مسابقه CSI*-W
1398/09/16 -- بخشنامه پنجمین رویداد سواری استقامت جنوب کشور در سال ۱۳۹۸
1398/09/11 -- بخشنامه اولین مسابقه درساژ هیات سوارکاری استان تهران
1398/09/09 -- بخشنامه دومين رویداد ملی سواری استقامت سال 98 (21و 22 آذر ماه 1398)گيلان -تالش
1398/07/01 -- بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور سال 1398
1398/05/20 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب جام فدراسیون جهانی FEI


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها