معاونت فنیلیست سیلمی های مجاز اسبهای پرشی درسال 2022

1400/11/04 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای عرب

1400/10/30 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه کنسلی حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری در استان خراسان رضوی

1400/10/30 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم در خصوص جابجایی میکروچیپ اسب ترکمن به نام سرکش شیروان

1400/10/28 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای تروبرد

1400/09/16 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای ترکمن

1400/09/10 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه ثبت اسب کلیه مسابقات استقامت در معاونت فنی

1400/08/18 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژاد ترکمن

1400/08/11 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم معاونت فنی در مورد ثبت اسب

1400/08/10 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم معاونت فنی در خصوص فرم کشش

1400/07/26 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

تقدیر کمیته زیبایی از معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

1400/07/24 | |معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای دوخون

1400/07/21 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای کرد

1400/07/14 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه عدم ثبت کره های سیلمی آنتیکو در معاونت فنی

1400/07/10 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

نحوه ثبت و حضور اسبهای ورزشی در مسابقات پرش با اسب

1400/07/10 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

شرایط و مراحل ثبت اسبهای تروبرد در تبارنامه تروبرد ایران

1400/07/07 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای دره شوری

1400/07/06 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

«نحوه ثبت و حضور اسبهای ورزشی در مسابقات پرش با اسب»

1400/07/05 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای عرب

1400/06/30 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه کلینیک آموزشی فریزین و انجمن بین المللی (KFPS) و تست ارزیابی اسبهای وارداتی و تولیدات داخلی

1400/06/17 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1400/10/28 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)
1400/10/18 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب) ۳ الی ۸ بهمن
1400/10/07 -- اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پونی سواران سال۱۴۰۰
1400/10/05 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰
1400/09/03 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰
1400/09/03 -- اولین رویداد سواری استقامت کشوری در سال۱۴۰۰ در استان کرمان
1400/08/29 -- بخشنامه مسابقه CSI
1400/08/20 -- بخشنامه اولین دوره مسابقه ارزیابی کشوری اسب های فریزین
1400/08/20 -- بخشنامه اردو و مسابقه قهرمانی کشور پارادرساژ
1400/08/19 -- بخشنامه مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره ۲۷و۲۸ آبانماه،استان فارس
1400/08/17 -- بخشنامه رویداد قهرمانی کشور درساژ۱۴۰۰ و کلینیک داوری درساژ
1400/08/15 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی مالکین
1400/08/08 -- بخشنامه مسابقه درساژ 10 آبان ماه
1400/08/04 -- بخشنامه مسابقه درساژ،جام یادبود دکتر قلم سیاه(کشوری)
1400/07/28 -- اطلاعیه مهم قهرمانی کشور بزرگسالان
1400/07/18 -- فراخوان مسابقه آنلاین پارادرساژ مخصوص افراد دارای معلولیت ذهنی
1400/07/18 -- ⭕️بخشنامه برگزاری اولین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران
1400/07/18 -- بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور نونهال،نوجوان و جوان سال ۱۴۰۰
1400/07/11 -- بخشنامه مسابقه درساژ،جام یادبود دکتر قلم سیاه(کشوری)
1400/06/30 -- بخشنامه مسابقه تور پرش با اسب جام یادبود استاد رضایی


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها