معاونت فنیشرایط ثبت سیلمی های نژاد ترکمن

1399/01/18 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای دوخون

1399/01/02 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلایه دریافت نشان اکاهو

1399/01/02 | معاونت فنی|جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه استخدام معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

1398/12/25 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

انجام امور غیر حضوری در روزهای پایانی سال توسط معاونت فنی

1398/12/21 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه معاونت فنی در مورد مالکینی که اسبهای آنها میکروچیپی غیر از میکروچیپ فدراسیون سوارکاری دارند.

1398/12/21 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

شرایط ثبت سیلمی اسب های نژاد دره شوری

1398/12/21 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای دره شوری

1398/12/14 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای کرد

1398/12/14 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم در خصوص رسیدگی به اختلاف میکروچیپ گذاری فی مابین فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا و وزارت جهاد کشاورزی

1398/12/13 | معاونت فنی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

نحوه مشاهده اسب های ثبت شده در معاونت فنی

1398/12/12 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

فراخوان دریافت نشان سازمان جهانی اسب عرب واهو(۲۰۲۰)

1398/12/12 | روابط عمومی|معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

شرایط دریافت نشان سازمان جهانی اسب عرب واهو(۲۰۲۰)

1398/12/12 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

شرایط انتقال وتغییر مالکیت اسبهای ورزشی

1398/12/10 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

هفتمین کتاب تبارنامه نژاد عرب

1398/12/10 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

لیست سيلمى ها و نریان هایی که جهت تست پایه به آزمایشگاه ارسال شده اند.

1398/12/10 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

زمان بندی میکروچیپ گذاری ورزشی معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

1398/12/07 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

شرایط ثبت سیلمی اسبهای نژاد دره شوری

1398/12/06 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعيه مهم فدراسيون سواركارى در خصوص ميكروچيپ گذارى ورزشى

1398/12/05 | معاونت فنی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه معاونت فنی جهت انجام امور به صورت غیر حضوری به جهت پیشگیری از ویروس کرونا

1398/12/05 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1398/12/03 -- بخشنامه بیست و هشتمین مسابقه پرش با اسب استان اصقهان
1398/11/23 -- مسابقات قهرمانی پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
1398/11/19 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی اسب خالص ایرانی و مسابقه قهرمانی پونی
1398/11/08 -- بخشنامه چهل و سومين رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران
1398/11/06 -- بخشنامه بیستمین رویداد پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
1398/11/06 -- بخشنامه بیست و ششمین مسابقه پرش با اسب هیات استان اصفهان
1398/11/02 -- حراج بزرگ اسب های پرش
1398/11/01 -- بخشنامه سومین رویداد کشوری هنرهای رزمی سواره
1398/10/28 -- بخشنامه بیست و پنجمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان
1398/10/28 -- اصلاحیه بخشنامه سومين رویداد ملی سواری استقامت سال 98 (17و18 بهمن ماه 1398)خوزستان_ اهواز
1398/10/17 -- بخشنامه تور قهرمانی ایران
1398/10/14 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی درساژ
1398/10/07 -- اطلاعیه مسابقه CSI*-W
1398/09/16 -- بخشنامه پنجمین رویداد سواری استقامت جنوب کشور در سال ۱۳۹۸
1398/09/11 -- بخشنامه اولین مسابقه درساژ هیات سوارکاری استان تهران
1398/09/09 -- بخشنامه دومين رویداد ملی سواری استقامت سال 98 (21و 22 آذر ماه 1398)گيلان -تالش
1398/07/01 -- بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور سال 1398
1398/05/20 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب جام فدراسیون جهانی FEI
1398/04/23 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب جام فدراسیون جهانی fei
1398/03/25 -- اطلاعیه مالیات بر ارزش افزوده


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها