روابط عمومیجلسه كميته اسب خالص ايراني برگزار شد

1397/05/03 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

قابل توجه سوارکارانی که در مسابقات CSI مورخ 27 الی 29 تیرماه ثبت نام کرده اند

1397/04/24 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور

1397/04/20 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شرکت در نمایشگاه اسب چین ۲۰۱۸

1397/04/19 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

بدین وسیله تبدیل و تطبیق ریتینگ رسمی نژاد تروبرد اسبدوانی ایران به ریتینگ های بین المللی اعلام می گردد.

1397/04/19 | اسب دوانی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم در خصوص سیلمی ها

1397/04/05 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه دعوت به جلسه کمیته جشنواره و زیبایی

1397/04/05 | جشنواره زیبایی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 1 کمیته آموزش

1397/04/04 | آموزش|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 2 کمیته آموزش

1397/04/04 | آموزش|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه دوره آموزش تئوری مربیگری درجه 3

1397/04/04 | آموزش|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه آزمون مربیگری درجه 2

1397/04/04 | روابط عمومی|آموزش

اطلاعات بیشتر »

دومین دوره از مسابقات سواری کلاسیک اسب اصیل استان یزد برگزار شد

1397/04/03 | یزد|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه بسیار مهم برای مالکان اسب ترکمن

1397/04/03 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مسابقه پرش با اسب csiتیرماه 1397

1397/04/03 | روابط عمومی|پرش

اطلاعات بیشتر »

رییس کمیته جشنواره و زیبایی منصوب شد

1397/04/03 | روابط عمومی|جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

نتایج سه روز مسابقه csi2*w

1397/04/02 | پرش|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه کمیته جانبازان و افراد دارای معلولیت

1397/04/02 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه آزمون جامع تئوری برای مربیان سوارکاری افراد دارای معلولیت

1397/04/02 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

جلسه کمیته جانبازان و افراد دارای معلولیت برگزار شد

1397/04/02 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

نمایشگاه بین المللی صنعت اسب، حیوانات همزیست و فرآورده ها در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شد

1397/03/28 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها