بخشنامه هابخشنامه رویداد پرش با اسب جام فجر

1401/11/09 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه رویداد پرش با اسب و درساژ جام کاسپین

1401/11/05 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه جدید پانزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب

1401/10/25 | لرستان|بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه درساژ قهرمانی کشور پونی سواران

1401/09/27 | بخشنامه ها|درساژ

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه دومین دوره جام استاد رضایی

1401/09/09 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه درساژ قهرمانی کشور پونی سواران

1401/09/06 | بخشنامه ها|درساژ

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام کاسپین(پونی)

1401/09/05 | بخشنامه ها|پونی کلاب

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه ی مسابقه ی انتخابی هنرهای رزمی سواره شاخه ی تنت پگینگ

1401/08/30 | بخشنامه ها|هنرهای رزمی

اطلاعات بیشتر »

شانزدهمین دوره جام آزمون برگزار خواهد شد

1401/08/16 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه قهرمانی کشور مالکین 1401

1401/07/30 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه برگزاری جام مهر اسب استان قم

1401/07/23 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان

1401/07/06 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقات پرش با اسب نونهالان، نوجوانان و جوانان

1401/06/16 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه دومین مسابقه کشوری درساژ شهریور ۱۴۰۱

1401/06/10 | بخشنامه ها|درساژ

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران

1401/06/03 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه هفتمین مسابقه پرش بااسب تور قهرمانی ایران

1401/05/15 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

اولین مسابقه درساژ هیات سوارکاری استان تهران

1401/05/09 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه پرش با اسب هیات سوارکاری استان زنجان

1401/05/02 | بخشنامه ها|زنجان

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام زنده یاد استاد اسماعیل نشاطی

1401/04/21 | بخشنامه ها|تهران

اطلاعات بیشتر »

اولین مسابقه درساژ 1401

1401/04/12 | بخشنامه ها|درساژ

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1401/11/09 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام فجر
1401/11/05 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب و درساژ جام کاسپین
1401/09/27 -- بخشنامه مسابقه درساژ قهرمانی کشور پونی سواران
1401/09/09 -- بخشنامه دومین دوره جام استاد رضایی
1401/09/06 -- بخشنامه مسابقه درساژ قهرمانی کشور پونی سواران
1401/09/05 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام کاسپین(پونی)
1401/08/30 -- بخشنامه ی مسابقه ی انتخابی هنرهای رزمی سواره شاخه ی تنت پگینگ
1401/08/16 -- شانزدهمین دوره جام آزمون برگزار خواهد شد
1401/07/30 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی کشور مالکین 1401
1401/07/23 -- بخشنامه برگزاری جام مهر اسب استان قم
1401/07/06 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان
1401/06/16 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب نونهالان، نوجوانان و جوانان
1401/06/10 -- بخشنامه دومین مسابقه کشوری درساژ شهریور ۱۴۰۱
1401/06/03 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران
1401/05/15 -- بخشنامه هفتمین مسابقه پرش بااسب تور قهرمانی ایران
1401/05/09 -- اولین مسابقه درساژ هیات سوارکاری استان تهران
1401/05/02 -- بخشنامه پرش با اسب هیات سوارکاری استان زنجان
1401/04/21 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام زنده یاد استاد اسماعیل نشاطی
1401/04/12 -- اولین مسابقه درساژ 1401
1401/03/18 -- اولین مسابقات کشوری سواری استقامت سال ۱۴۰۱ و فینال لیگ سواری استقامت سال ۱۴۰۰


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها