هئیت رئیسه


هئیت رئیسه فدراسیون سوارکاری حمهوری اسلامی ایران شامل افراد ذیل است 

جناب آقای دکتر سید کامل تقوی نژاد

جناب اقای دکتر حمید غریب پور

حناب آقای دکتر اسماعیلی پور

جناب آقای دکتر مهدی کاووسی

جناب اقای شاهرخ مقدم

جناب آقای محمد کاظمیان  آخرین بخشنامه ها

  1399/03/26 -- بخشنامه مسابقه جام صدران پیشرو اسب
  1399/02/10 -- اطلاعیه مهم میکروچیپ گذاری اسب توسط فدراسیون سوارکاری
  1398/12/03 -- بخشنامه بیست و هشتمین مسابقه پرش با اسب استان اصقهان
  1398/11/23 -- مسابقات قهرمانی پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
  1398/11/19 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی اسب خالص ایرانی و مسابقه قهرمانی پونی
  1398/11/08 -- بخشنامه چهل و سومين رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران
  1398/11/06 -- بخشنامه بیستمین رویداد پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
  1398/11/06 -- بخشنامه بیست و ششمین مسابقه پرش با اسب هیات استان اصفهان
  1398/11/02 -- حراج بزرگ اسب های پرش
  1398/11/01 -- بخشنامه سومین رویداد کشوری هنرهای رزمی سواره
  1398/10/28 -- بخشنامه بیست و پنجمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان
  1398/10/28 -- اصلاحیه بخشنامه سومين رویداد ملی سواری استقامت سال 98 (17و18 بهمن ماه 1398)خوزستان_ اهواز
  1398/10/17 -- بخشنامه تور قهرمانی ایران
  1398/10/14 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی درساژ
  1398/10/07 -- اطلاعیه مسابقه CSI*-W
  1398/09/16 -- بخشنامه پنجمین رویداد سواری استقامت جنوب کشور در سال ۱۳۹۸
  1398/09/11 -- بخشنامه اولین مسابقه درساژ هیات سوارکاری استان تهران
  1398/09/09 -- بخشنامه دومين رویداد ملی سواری استقامت سال 98 (21و 22 آذر ماه 1398)گيلان -تالش
  1398/07/01 -- بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور سال 1398
  1398/05/20 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب جام فدراسیون جهانی FEI


  بخش نامه ها »

  اخبار استان ها
  مهمترین خبر ها