هئیت رئیسه


هئیت رئیسه فدراسیون سوارکاری حمهوری اسلامی ایران شامل افراد ذیل است 

جناب آقای دکتر سید کامل تقوی نژاد

جناب اقای دکتر حمید غریب پور

حناب آقای دکتر اسماعیلی پور

جناب آقای دکتر مهدی کاووسی

جناب اقای شاهرخ مقدم

جناب آقای محمد کاظمیان  آخرین بخشنامه ها

  1399/07/01 -- بخشنامه دومین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره
  1399/06/30 -- ️بخشنامه مسابقه اسب خالص ایرانی _جام همای
  1399/06/19 -- پنجمين رویداد پرش با اسب هیأت استان تهران
  1399/06/04 -- بخشنامه ششمین دوره جام صدران پیشرو اسب
  1399/05/25 -- بخشنامه سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آزمون
  1399/05/22 -- بخشنامه اولین رویداد پرش با اسب استان قزوین در سال ۱۳۹۹
  1399/05/20 -- بخشنامه دومین دوره مسابقات آنلاین کشوری ورزشی اسب اصیل ایرانی
  1399/05/19 -- بخشنامه مسابقه زیبایی آنلاین کلاس liberty ویژه اسبهای خالص ایرانی
  1399/05/13 -- بخشنامه اردوی مجازی جهت مربیان و سوارکاران پارادرساژ
  1399/05/11 -- بخشنامه اولین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره سال ۱۳۹۹
  1399/04/25 -- بخشنامه سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آزمون
  1399/03/26 -- بخشنامه مسابقه جام صدران پیشرو اسب
  1399/02/10 -- اطلاعیه مهم میکروچیپ گذاری اسب توسط فدراسیون سوارکاری
  1398/12/03 -- بخشنامه بیست و هشتمین مسابقه پرش با اسب استان اصقهان
  1398/11/23 -- مسابقات قهرمانی پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
  1398/11/19 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی اسب خالص ایرانی و مسابقه قهرمانی پونی
  1398/11/08 -- بخشنامه چهل و سومين رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران
  1398/11/06 -- بخشنامه بیستمین رویداد پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
  1398/11/06 -- بخشنامه بیست و ششمین مسابقه پرش با اسب هیات استان اصفهان
  1398/11/02 -- حراج بزرگ اسب های پرش


  بخش نامه ها »

  اخبار استان ها
  مهمترین خبر ها