به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، بنابه دعوت لوئیز رومنه رئیس فدراسیون جهانی اسبدوانی از رئیس فدراسیون سوارکاری ایران جهت شرکت در مجمع عمومی این فدراسیون در کشور فرانسه و ارائه زمان مشخص جهت سخنرانی نمایندگان کشورمان به عنوان عضو رسمی این فدراسیون دو نفر از فعالین این رشته به نمایندگی از رئیس فدراسیون در اجلاس شرکت و ضمن ارائه گزارش مبسوطی از وضعیت اسبدوانی نسبت به نمایش فیلمی از معرفی و تاریخچه اسبدوانی در اقدام خواهند کرد. 

یک سال پس از عضویت بدون رأی و نیز پذیرفته شدن کتاب تبارنامه اسب تروبرد ایران، نخستین بار است که فدراسیون ایران به عنوان عضو رسمی در این مجمع دعوت و همکاری می نماید.